Etusivu

Olen julkaissut vuosina 2005 – 2008 pitämäni saarnat ja tärkeimmät puheet ja kannanotot Viitasaaren seurakunnan kotisivuilla.  Virasta luovuttuani olen siirtänyt ne tähän blogiin.

Tähän blogiin olen sitten koonnut muutakin materiaalia vuosien varrelta: lehtikirjoituksia, raamattutunteja, esitelmiä, muisteluksia…
Aion toki jatkaa kirjoittelua.  Mielelläni luen myös kommentteja ja keskustelen.  Blogia aion kehittää niin että siitä on helppo löytää vuosien varrella syntyneitä ajatuksia ja kannanottoja eri aiheista.

Yksi osa minua on savolaisuus. Vuodesta 1998 alkaen olemme viettäneet Viitasaarella Savolaisten kirkkopyhää.ripari

Julistajan ja opettajan tehtävässä pappi joutuu – tehdäkseen sanottavastaan ymmärrettävää ja kiinnostavaa- panemaan kaiken kokemansa, kuulemansa ja näkemänsä kehiin. Olen koonnut blogille omia hengellisiä kokemuksiani. Useimpia niistä olen käyttänyt puheissani, saanoissani ja kirjoituksissani.

Rippikouluperinteessä kulkee vuodesta toiseen kristillistä sanomaa havainnollistavia kertomuksia, joista osaa esitetään rippikouluissam sketseinä. Nuoriso- ja varhaisnuorisotyössä, koulujen päivänavauksissa, perhekirkoissa ja lapsityössä tällaiset pikku tarinat ovat tasaiseen tarpeeseen. Olen tälle blokille koonnut minua yhä uudestaan perustunnettani koskettavia tarinoita. Kertovathan ne jotain minusta ja ovat itsetuntemuksen kannalta minulle tärkeitä. Samalla ne toimivat “todistuspuheenvuoronani” ja voivat ruokkia lukijani elämää.

Opillinen en ole, pikemmin sielunhoidollisesti orientoitunut. Hädän kirjo on moninainen ja arkuus avautua vaikeissa henkilökohtaisissa asioissa on meille kaikille yhteistä. Erilaiset hengelliset liikkeet ja eri toimintatavat palvelevat erilaisia ihmisiä.

Kirkkoherrana olen pitänyt tärkeänä, että seurakunnassa on monimuotoista toimintaa. Mm. Sanan ja rukouksen illat avaavat vaikeita jumala- ja ihmissuhdesolmuja ja tarjoavat armollisen tien seurakunnan yhteyteen. – Tärkeää on se, että toimintatapa ei aseta kynnystäl, lukitse, hylkää ja torju, vaan avaa ja vapauttaa. Olen suorittanut hiippakunnallisen sielunhoidon kurssin ja olen valmis palveleman sielunhoitotehtävissä sekä netin välityksellä että ihan henkilökohtaisestikin. Ota yhteyttä!

Bitnami