Miksi yhteiskunta puutttuu lasten hätään liian myöhään? /Flinkkilä&Tastula

Viime lauantaina, 28.4., Tv1:n ohjelmassa Flinkkilä & Tastula aiheena oli: Miksi yhteiskunta puuttuu lasten hätään liian myöhään? Menikö lapsi pesuveden mukana? Miksi yhteiskunta puuttuu lasten hätään liian myöhään? Haastateltavina olivat lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila ja hurjan nuoruuden elänyt Kaisa Kortesoja. Haastattelijana Anne Flinkkilä.

Mieleni jäi erityisesti Tuomas Kurttilan määritelmällinen lause: Tämä on kova yhteiskunta. Kuka siitä tekee kovan. Me, jotka olemme sen keskiarvon harhassa, emmekä ymmärrä muuta kuin omaa todellisuutta, emme toisen.

Maamme lainsäädäntö on muodollisesti lapset hyvin huomioiva, mutta silti moni lapsi putoaa kelkasta. Peruskoulu on perustuslain mukaan maksuton, mutta toimii käytännössä perustuslain vastaisesti. Lasten koulumenestys on usein riippuvainen lasten sosiaalisesta taustasta. Esimerkiksi köyhimpien perheiden lapsilla ei ole tietokoneita, joita opetuksessa käytettään. Yksinhuoltajilla ei ole varoja ja voimia antaa tarpeellista tukea lasten elämään. Kun monilapsisen perheen yksin jäänyt vanhemmalla ei ole varaa hankkia tarpeeksi suurta asuntoa, lapset saatetaan ottaa huostaan.

Viranomaisten ratkaisut ovat usein raakoja ja kaavamaisia. Ymmärrystä, sympatiaa ja sen mukaista auttamista ei aina löydy. Kovia kokenut Kaisa Kortesoja kuvaa hyvin sitä, miten autettavan ongelmiin eläytyviä ja hänen mahdollisuuksiinsa uskovia auttaja saa ihmeitä aikaan. Autettavan ei tarvitse kokea, että hän on vain virkailijoiden pompoteltavana. Hänen ongelmansa ymmärretään ja hänelle etsitään oikeaa apua.

Kurttilan ja Kortesojan kokemukset ja ohjeet ovat vaikuttavia. Pappina koin, että kristillisistä arvoista oli kysymys. Tätä Jeesuskin opetti.

Poliittista kädenvääntöä ei käyty, vaan todettiin: Syyllisiä kovuuteen olemme me. Laki ja kaavat eivät riitä, rakkautta tarvitaan. Seuraavan sunnuntain aihe oli: Taivaan kansalaisena maailmassa. Kristittyinä olemme taivaan kansalaisia ja meitä koskee evankeliumin viimeisenä jakeena Jeesuksen käsky: “Tämän käskyn minä teille annan: rakastakaa toisianne.”

Jätä kommentti

Kommentit tulevat julkisiksi ylläpidon hyväksynnän jälkeen.

*

Bitnami